Welcome to the Online
Applications System


On this website you can make
applications for programmes at
higher level education
institutions around Ireland.

 

Láithreán Gréasáin an PAC Ltd. Teo. Cóipcheart

Cóipcheart & cóip; PAC Ltd. 2018 (PAC). Gach ceart ar cosaint; ní fhéadfar aon chuid den láithreán gréasáin seo a atáirgeadh ná a chur ar aghaidh i bhfoirm ar bith ná ar mhodh ar bith gan cead roimh ré ón Ionad Iarratas Iarchéime. Cé go bhfuil gach iarracht réasúnta déanta chun a chinntiú go bhfuil an t-eolas ar leathanaigh an Eolais Oifigiúil ceart ag am a thiomsaithe, níl an tIonad Iarratas Iarchéime, i nGaillimh (PAC) faoi cheangal ag aon dearmad ná easnamh san ábhar foilsithe. Is cóir do gach iarratasóir tagairt a dhéanamh do Réamheolaire na hInstitiúide iomchuí.