Na Pointí a bhí ag teastáil le háit a fháil i 2018

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
 Babhta Gnáth Chúrsaí1Gnó2
PEC01   Máistir Gairmiúil san Oideachas139*45


Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
 Babhta Gnáth Chúrsaí1Gnó2
PED01   Máistir Gairmiúil san Oideachas138*38*


Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
 Babhta Gnáth Chúrsaí1Gnó2
PEG01   Máistir Gairmiúil san Oideachas140*41


Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (Gaeilge)
 Babhta Gnáth Chúrsaí1Gnó2
PEG02   Máistir Gairmiúil san Oideachas134 -


Ollscoil Mhá Nuad
 Babhta Gnáth Chúrsaí1Gnó2
PEM01   Máistir Gairmiúil san Oideachas141*44NÓTAÍ:
1      Gnáth chúrsaí céime nach mbaineann le gnó
2      Cúrsaí Céime Gnó agus Tráchtála
*      Ní bhfuair gach duine leis an líon pointí sin tairiscint ar áit sa chóras
#     Bhí scrúdú scríofa nó agallamh i gceist