Fáilte chuig an
Máistir Gairmiúil san Oideachas (NUI)
Iontráil 2018


 

Na Pointí a bhí ag teastáil le háit a fháil i 2017

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
 Babhta Gnáth Chúrsaí1Gnó2
PEC01   Máistir Gairmiúil san Oideachas137*44
PEC01   Máistir Gairmiúil san Oideachas137*44


Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
 Babhta Gnáth Chúrsaí1Gnó2
PED01   Máistir Gairmiúil san Oideachas133 39
PED01   Máistir Gairmiúil san Oideachas233 39


Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
 Babhta Gnáth Chúrsaí1Gnó2
PEG01   Máistir Gairmiúil san Oideachas136*32
PEG01   Máistir Gairmiúil san Oideachas235*32


Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (Gaeilge)
 Babhta Gnáth Chúrsaí1Gnó2
PEG02   Máistir Gairmiúil san Oideachas133 44
PEG02   Máistir Gairmiúil san Oideachas233 44


Ollscoil Mhá Nuad
 Babhta Gnáth Chúrsaí1Gnó2
PEM01   Máistir Gairmiúil san Oideachas139 39*
PEM01   Máistir Gairmiúil san Oideachas238*39*NÓTAÍ:
1      Gnáth chúrsaí céime nach mbaineann le gnó
2      Cúrsaí Céime Gnó agus Tráchtála
*      Ní bhfuair gach duine leis an líon pointí sin tairiscint ar áit sa chóras
#     Bhí scrúdú scríofa nó agallamh i gceist