Seiceáil Gardaí

Students who will be entering schools to carry out School Placement as part of their Professional Master of Education (Post-Primary Teaching – DC905) programme 2019 in Dublin City University are subject to a Garda Vetting procedure.

If you are successful in securing an offer on the programme the Postgraduate Applications Centre will record your acceptance of that offer of a place. Mar sin féin, beidh d’áit ar an gclár faoi réir bheartas na hOllscoile a chomhlíonadh maidir le Seiceáil Gardaí cuirfidh an ollscoil Foirm Seiceáil Gardaí ar fáil duit.

Tabhair faoi deara go n-éilíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta chomh maith d'iarratasóirí go ndéanfaí an próiseas Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána tar éis an ÁDO a bheidh comhlánaithe agat. Níor cheart d'iarratasóirí ÁDO a lorg dá bhrí sin, go ndéanfaí an próiseas grinnfhiosrúcháin tríd an gComhairle Mhúinteoireachta.

Tabharfaidh ionadaí ón gComhairle Mhúinteoireachta cuairt ar choláistí MGO le linn do chlár chun mic léinn a chur ar an eolas maidir le ról na Comhairle. Ag na seisiúin eolais seo, iarrfar ar mhic léinn tús a chur le próiseas seiceála an Gharda Síochána chun múinteoirí a chlárú. Ní mór do mhic léinn freastal ar an seisiún eolais seo agus/nó eolas a chur ar na riachtanais clárúcháin agus seiceála.

Further information can be found here.