Fáilte chuig an
Máistir Gairmiúil san Oideachas (NUI)
Iontráil 2017


 

Bunaíodh Ionad na nIarratas ar an An tIonad Iarratas Iarchéime (PAC) sa bhliain 1998 le freastal a dhéanamh ar iarratais ar chúrsaí iarchéime sna ceithre chomhcholáiste d’Ollscoil na hÉireann. Is é cuspóir an Ionaid glacadh le hiarratais ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (NUI) sna hollscoileanna sin agus na hiarratais sin a phróiseáil. Déanann PAC bainistiú ar an bpróiseas seo.

Applications are now closed for 2017 PME entry. Please contact PAC PME should you have any queries regarding your 2017 application, otherwise applications for 2018 PME entry will be opening September 2017.

Ba cheart gach fiosrúchán maidir le hiarratais a sheoladh chuig:

An tIonad Iarratas Iarchéime (PAC),
1 Cearnóg Theach na Cúirte,
Gaillimh.
Teil. +353-(0)91-549260
Facs +353-(0)91-563056


Is gníomhaire é Ionad na nIarratas ar An tIonad Iarratas Iarchéime (PAC) do na hollscoileanna ar fad atá páirteach sa chóras. Glacann na hOllscoileanna ar fad atá páirteach sa chóras lárnach leis an amchlár, leis na nósanna imeachta agus leis na rialacha, go bliantúil. Níl san Ionad Iarratas Iarchéime (PAC) ach gníomhaireacht riaracháin agus níl aon chead ag an Ionad aon athruithe a dhéanamh ar na nithe sin agus caithfidh an tIonad a chinntiú i gcónaí go dtugtar cothrom na féinne do gach iarratasóir agus nach dtugtar tosaíocht d’aon iarratasóir a chuirfeadh as do sheansanna iarratasóra eile.Níl san Ionad Iarratas Iarchéime ach gníomhaireacht riaracháin agus ní thacaíonn an tIonad le haon cheann de na cúig chúrsaí atá sa chóras, thar a chéile. Tá iachall ar an iarratasóir a chinntiú go bhfuil an cúrsa a roghnaítear oiriúnach dó/di.

Nuair is mian leat iarratas a thosú, ní mór duit clárú ar Chóras PAC. Is féidir é sin a dhéanamh trí chliceáil ar `Cláraigh` ag barr an leathnaigh. Má tá tú cláraithe cheana féin is feidir logáil isteach ag baint úsáid as do sheoladh ríomhphoist agus do phasfhocalFaisnéis faoi Chláir


Máistir Gairmiúil san Oideachas (PDE roimhe seo)


If you would like to apply for the Professional Master of Education (Art and Design) offered by UCC and CIT CCAD, please click here.

An Táille Iarratais agus na Spriocdhátaí

 
FeeSprioclá D’IarrataisSprioclá do Dhoicimeid
Gnáth Iarratas€80Dé Domhnaigh 1st Nollaig 2016Dé Domhnaigh 8th Nollaig 2016
Iarratais Dhéanacha€120Dé hAoine 19th Meitheamh 2017Dé hAoine 26th Meitheamh 2017