Fáilte chuig an
Ard-Dioplóma sa Chnáimhseachas
Iontráil 2019


 

An tIonad Iarratas Iarchéime - Cnáimhseacha Ceisteanna Coitianta

1. 
Seoladh Idirlín: www.pac.ie
Roghnaigh: Ard-Dioplóma sa Chnáimhseachas
Roghnaigh: Iarratas
 
2. 
Is féidir – tá dhá leathanach le comhlánú. Cliceáil anseo chun leathanach 1 a fháil nó cliceáil anseo chun leathanach 2 a fháil.
 
3. 
Comhlánaíonn tú foirm iarratais ar líne chrua de dhoiciméid eile tacaíochta ar aghaidh leis an bpost or upload to An tIonad Iarratas Iarchéime, 1 Cearnóg Theach na Cúirte, Gaillimh, Éire.
 
4. 
Is ea. Caithfear an chéad leathanach den fhoirm iarratais a chomhlánú. Ina dhiaidh seo, féadfaidh tú d’iarratas a shábháil tráth ar bith. As sin amach, chun iarratas atá sábháilte a chomhlánú, téigh chuig Mo Chuntas ar an gcóras iarratais ar líne.
Féach ar an fhoirm iarratais shamplach i gCeist 2 chun a fháil amach cad iad na ceisteanna is dóigh a chuirfear ort le linn an phróisis iarratais.
 
5. 
Ceadaítear d’iarratasóirí ar Chnáimhseachas clár amháin (Ard-Dioplóma sa Chnáimhseachas) agus ceithre institiúid (ar chóir iad a rangú de réir rogha) a roghnú. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar chlár iarchéime eile laistigh de PAC, ní mór duit iarratas a dhéanamh tr PAC chuig an institiúid is rogha leat. Is gá táille faoi leith a íoc chuige seo.
 
6. 
Chomh maith le híocaíochtaí le cárta creidmheasa agus le cárta Laser, tá rogha ann freisin chun an íocaíocht a chur ar aghaidh, mar aon le táille bhreise riaracháin €5, i bhfoirm Ordaithe Poist nó Dréachta Bainc, iníoctha leis an Ionad Iarratas Iarchéime. Dá bhrí sin, is é €55 an táille iomlán le haghaidh íocaíochta nach ndéantar le cárta creidmheasa.

Tabhair do d’aire, le do thoil, nach ndéanfar d’iarratas a phróiseáil go dtí an dáta a fhaigheann an tIonad Iarratas Iarchéime íocaíocht i leith na táille iarratais (bí cinnte go bhfaighidh tú deimhniú postála nuair atá an táille iarratais á cur leis an bpost). Is ceart íocaíochtaí i bhfoirm Ordaithe Poist agus Dréachta Bainc a dhéanamh díreach i ndiaidh an t-iarratas ar líne a chur ar aghaidh. Is féidir íoc níos deireanaí, le cárta dochair nó creidmheasa ar chostas €50.00 nó le dréacht bainc ar chostas €55.
 
7. 
Ar thug tú an seoladh ceart ríomhphoist (seiceáil ar an Admháil ó PAC i ndáil leis an Iarratas)? An bhfuil do chuntas ríomhphoist ag feidhmiú i gceart? I gcás iarratasóirí a úsáideann seoltaí ríomhphoist ar seoltaí gréasán-phoist iad, is ceart dóibh a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh sé tarlú, má tá rogha ardleibhéil i bhfeidhm sa chuntas ríomhphoist i dtaca le scagadh dramhphoist de, go ndéanfar teachtaireachtaí ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime agus the HSE and the other Institutions a áireamh mar a bheadh dramhphost ann. Ní mór duit an leibhéal scagtha i dtaca le dramhphost de a laghdú nó seoltaí ríomhphoist an Ionaid Iarratas Iarchéime (info@pac.ie), HSE (hse.ie), UCC (ucc.ie), UL (ul.ie) agus DKIT (dkit.ie) a chur isteach sa liosta seoltaí iontaofa ríomhphoist a nglactar teachtaireachtaí uathu. Más iarratasóir neamh-AE thú, cuir (ieoapplications@ucc.ie) leis. Más rud é nach bhfuil teachtaireachtaí á bhfáil agat i gcónaí, is ceart duit teagmháil a dhéanamh leis an Ionad Iarratas Iarchéime ag 091-549260.
 
8. 
PLEASE DOWNLOAD, COMPLETE AND RETURN THE DOCUMENTS BELOW DIRECTLY TO : Postgraduate Applications Centre, 1 Courthouse Square, Galway, Ireland to arrive no later than 12 noon, Friday 15th March 2019.
  1. Supplementary Form 1 : here.
  2. Supplementary Form 2 : here.
Supplementary forms can be uploaded or posted into PAC. Do not send documents via email as these will not be accepted.
 
9. 
All supplementary forms must be received by the PAC no later than 12 noon, Friday 15th March 2019. If these are not received by this date then your application will be deemed incomplete and therefore invalid. Do not send documents via email as these will not be accepted.
 
10. 
Ní féidir, caithfidh tú iarratas ar líne a chomhlánú. Beidh seoladh beo ríomhphoist ag teastáil chun an tsaoráid seo a úsáid mar go ndéanfar gach comhfhreagras maidir le d’iarratas a chur chugat le ríomhphost. Mura bhfuil teacht agat ar ríomhaire pearsanta sa bhaile nó ag an obair, b’fhéidir go mbeadh gaol nó cara de do chuid in ann cabhrú leat. Ina theannta sin, is ceart go mbeadh saoráidí idirlín ar fáil i do leabharlann áitiúil nó i gCaife Idirlín.
 
11. 
Cinntigh go bhfuil www.pac.ie roghnaithe mar láithreán sábháilte agat ar do bhrabhsálaí. Féach ‘Help’ ar do bhrabhsálaí chun treoracha a fháil. Má tá Netscape in úsáid agat, b’fhéidir go mbeadh ort athrú go Internet Explorer.
 
12. 
Gheobhaidh tú teachtaireacht ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime á rá leat stádas d’iarratais a sheiceáil (sa Roinn dar teideal ‘Mo Chuntas’ ar an gcóras iarratais ar líne). Tá sé thar a bheith tábhachtach go soláthraíonn tú an seoladh ceart ríomhphoist ar d’iarratas ar líne agus go bhfuil do chuntas ríomhphoist ag feidhmiú i gceart. Tá sé tábhachtach freisin go seiceálann tú do chuntas ríomhphoist go tráthrialta.
 
13. 
Seoladh Idirlín: www.pac.ie
Roghnaigh: Ard-Dioplóma sa Chnáimhseachas
Roghnaigh : Mo Chuntas facility
Chun stádas reatha an iarratais a fheiceáil: Cliceáil ar 'Féach Stádas'

Áireofar sa tsaoráid ‘Mo Chuntas’ eolas cothrom le dáta faoi d’iarratas agus an cinneadh deiridh maidir le d’iarratas.
 
14. 
Tar éis duit na sonraí íocaíochta maidir le do tháille iarratais a chur ar aghaidh ar an gcóras iarratais ar líne, ní mór duit an Admháil i leith an Iarratais a chló. Beidh d’Uimhir Iarratais PAC san áireamh san eolas ar an Admháil i leith an Iarratais. Is féidir d’uimhir PAC agus a stádas a léiriú ar Mo Chuntas chomh maith.