An tIonad Iarratas Iarchéime - DCU PME Ceisteanna Coitianta

1. 
Is féidir – tá dhá leathanach le comhlánú. Cliceáil anseo chun leathanach 1 a fháil nó cliceáil anseo chun leathanach 2 a fháil.
 
2. 
Tá costas de €80 ar Ghnáth Iarratas Ar-Líne. Tá na táillí thuasluaite le n-íoc le PAC agus tá siad neamh-inaisíoctha.
 
3. 
Application Closing Date – Dé hAoine 15th Feabhra 2019
Documentation closing Date – Dé hAoine 22nd Feabhra 2019

 
4. 
Beidh tú incháilithe má tá céim ag leibhéal 8 agat agus má shásaigh tú riachtanais na Comhairle Múinteoireachta d’ábhar amháin ar a laghad. Mura bhfuil leibhéal do chéime sonraithe ar do thras-scríbhinn, ní mór duit soiléiriú a sholáthar go bhfuil Céim Incháilithe ag Leibhéal 8 agat.
Tagair le do thoil don láithreán gréasáin: Riachtanais Chláraithe Ábhair na Comhairle Múinteoireachta.
Más iarratasóir ón gcoigríoch tú, ní mór duit soiléiriú a fháil ó Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) (NQAI roimhe seo) maidir le do chéim. You must meet the requirements for at least one curricular subject in order to be considered for registration as a teacher, having completed your Professional Master of Education (PME Post-Primary Teaching – DC905). If you are unsure if your degree course meets these requirements please check with the degree provider. We do not review your qualifications to ascertain if they meet the Teaching Council Subject Specific Criteria.

If you are offered a place on the PME Post-Primary Teaching (DC905), and in accordance with the permission granted by you (as provided on the Subject Declaration Form), your declaration form will be forwarded to the Teaching Council, the professional standards body for teaching in Ireland, who will advise if you meet the requirements for registration set out in the Teaching Council registration regulations. Based on your declaration form and your transcripts of undergraduate examination results, the Teaching Council will confirm if, following successful completion of the PME Post-Primary Teaching, you will be eligible to register as a teacher and which curricular subject(s) will be recorded on the Register of Teachers.
 
5. 
Please refer to the Applications Instructions page for detailed information on supporting documentation. A list of documents required is noted below. Note: Teaching Council Subject Self-Declaration Forms are entered online as part of the application process.

Supporting documents must be submitted on or before the closing date.
 
6. 
The Subject Self Declaration form is to be filled out online during the application process. This form cannot be updated once the application is complete & submitted online. There are a number of mandatory questions on the form which must be filled out.
 
7. 
Tar éis duit na sonraí íocaíochta maidir le do tháille iarratais a chur ar aghaidh ar an gcóras iarratais ar líne, ní mór duit an Admháil i leith an Iarratais a chló. Beidh d’Uimhir Iarratais PAC san áireamh san eolas ar an Admháil i leith an Iarratais. Féadfaidh tú breathnú ar Chóras PAC chomh maith, agus 'Mo Chuntas' sa roghchlár ar dheis a roghnú. Beidh iarratais chomhlánaithe agus neamhchomhlánaithe le feiceáil anseo.
 
8. 
Your HEI will be in the best position to confirm the NFQ level.In terms of ECTS credits HEIs have acknowledged that three year honours degrees are equivalent to 180 ECTS. By definition, this equates each year of studey to 60 ECTS credits.  Thereafter, it is a matter for the HEIs to confirm if all modules are of equal weighting. in such cases, an applicant can complete the form in the knowledge that 10 modules per year equates to 6 ECTS credits per module or 6 modules per year equates to 10 ECTS credits per module.
 
9. 
The Teaching Council cannot make assumptions as the NFQ level of the degree or the ECTS weightings. If these are not shown on the transcripts, it is the responsibility of the applicant to have the same confirmed by their university and/or QQI (in relation to degree level).
 
10. 
No.
 
11. 
Yes.  You can complete the residency aspect of the requirements during the PME. However, all other requirements including the literarture requirements and the B2.2 CEFR competency level must be met prior to entering the PME. Graduates will not be registered with the Teaching Council unless they provide evidence of residency.
 
12. 
Yes. If you are in the final year of your degree or completing further studies to enable you to meet the Teaching Councils regstration requirements for a curricular subject, you can record details of these ongoing studies, including module title and ECTS credit weighting provided all relecant studies will have been successfully completed prior to taking up a place on the PME.
 
13. 
Gheobhaidh tú teachtaireacht ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime á rá leat stádas d’iarratais a sheiceáil (sa Roinn dar teideal `Mo Chuntas` ar an gcóras iarratais ar líne). Tá sé thar a bheith tábhachtach go soláthraíonn tú an seoladh ceart ríomhphoist ar d’iarratas ar líne agus go bhfuil do chuntas ríomhphoist ag feidhmiú i gceart. Tá sé tábhachtach freisin go seiceálann tú do chuntas ríomhphoist go tráthrialta.
 
14. 
If you have completed a module that contains the study of more than one area, you should divide the ECTS credits for that module between the areas as accurately as possible. Your HEI may be able to guid in this regard or a breakdown may be provided in the relevant module descriptor or course handbook.
 
15. 
Mairfidh an cúrsa PME dhá bhliain lánaimseartha.
 
16. 
English language requirement for non-native speakers of English, please click here.

In the case of all applications, evidence MUST be provided of competence in the English language. The list below indicates the minimum standards in the English language, which should be met for entry into postgraduate programmes in DCU.

ExaminationLevel Required
Irish Leaving Certificate English Ordinary Level Grade D3
GCE A-Level English Language Grade D
IELTS Composite score of 6.5 or above, with no less than 6.0 in any one component
TOEFL 237 (computer-based),
580 (paper-based test)
Toefl iBT Total Score of 92
Cambridge Certificate of Proficiency in English Overall score of 180 with a minimum 169 in all components
Cambridge Certificate of Advanced English Overall score of 180 with a minimum 169 in all components
English Test for Academic and Professional Purposes (ETAPP) C1
Pearson Test of English (PTE Academic)
63 (with a minimum of 59 in all componenets)
Your English language certificate must be awarded within two years of the start date of your DCU programme.
In certain circumstances, results in examinations other than those outlined above may be accepted as proof of competence in the English language. This is the case, for example, for students who have successfully achieved Grade D or higher in examinations which are deemed by DCU to be the equivalent of GCE A-Level examinations and non-native speakers of English who have completed their education through the medium of English in a native English speaking country. Please include the details of any English language examinations and proof of successful completion when applying to DCU.
 
17. 
I gcás iarratasóirí ag a bhfuil deacracht maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh, is féidir leo dul i dteagmháil le PAC ag an
Ionad Iarratas Iarchéime,
1 Cearnóg Theach na Cúirte,
Gaillimh,
Éire.
Eircode: H91VF21
Teil: + 353 (0)91 549260
Facs: +353 (0)91 563056
 
18. 
Cinntigh go bhfuil www.pac.ie roghnaithe mar láithreán sábháilte agat ar do bhrabhsálaí. Féach ‘Help’ ar do bhrabhsálaí chun treoracha a fháil. Má tá Netscape in úsáid agat, b’fhéidir go mbeadh ort athrú go Internet Explorer.
 
19. 
Ní féidir, caithfidh tú iarratas ar líne a chomhlánú. Beidh seoladh beo ríomhphoist ag teastáil chun an tsaoráid seo a úsáid mar go ndéanfar gach comhfhreagras maidir le d’iarratas a chur chugat le ríomhphost. Mura bhfuil teacht agat ar ríomhaire pearsanta sa bhaile nó ag an obair, b’fhéidir go mbeadh gaol nó cara de do chuid in ann cabhrú leat. Ina theannta sin, is ceart go mbeadh saoráidí idirlín ar fáil i do leabharlann áitiúil nó i gCaife Idirlín.
 
20. 
I gcás iarratasóirí a úsáideann seoltaí ríomhphoist ar seoltaí gréasán-phoist iad, is ceart dóibh a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh sé tarlú, má tá rogha ardleibhéil i bhfeidhm sa chuntas ríomhphoist i dtaca le scagadh dramhphoist de, go ndéanfar teachtaireachtaí ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime a áireamh mar a bheadh dramhphost ann. Ní mór duit an leibhéal scagtha i dtaca le dramhphost de a laghdú nó seoltaí ríomhphoist an Ionaid Iarratas Iarchéime (info@pac.ie) a chur isteach sa liosta seoltaí iontaofa ríomhphoist a nglactar teachtaireachtaí uathu.