Fáilte chuig an
Ionad Iarratas
Iarchéime


Is féidir leat iarratais ar chláir
iarchéime ag institiúidí ardoideachais
ar fud na hÉireann a dhéanamh
ar an láithreán gréasáin seo.

 
Roghnaigh Clár Náisiúnta Cáilíochta thíos

Láithreán Gréasáin an Ionaid Iarratas Iarchéime Teo. Cóipcheart

Cóipcheart & cóip; An tIonad Iarratas Iarchéime 2019 (PAC). Gach ceart ar cosaint; ní fhéadfar aon chuid den láithreán gréasáin seo a atáirgeadh ná a chur ar aghaidh i bhfoirm ar bith ná ar mhodh ar bith gan cead roimh ré ón Ionad Iarratas Iarchéime. Cé go bhfuil gach iarracht réasúnta déanta chun a chinntiú go bhfuil an t-eolas ar leathanaigh an Eolais Oifigiúil ceart ag am a thiomsaithe, níl an tIonad Iarratas Iarchéime, i nGaillimh (PAC) faoi cheangal ag aon dearmad ná easnamh san ábhar foilsithe. Is cóir do gach iarratasóir tagairt a dhéanamh do Réamheolaire na hInstitiúide iomchuí.