Contact Ollscoil Mhá Nuad

Ba chóir ceisteanna maidir le stádas nó toradh d’iarratais a chur ar:

Iontráil Iarchéime,
Ollscoil na hÉireann, Má Nuad,
Éire.
Idirlíon: Oifigeach Iontrála Iarchéime, OÉ Má Nuad


Má bhíonn aon fhadhb agat clárú nó logáil isteach i do chuntas téigh i dteagmháil leis an Ionad Iarratas Iarchéime trí ghlaoch ar +353-(0)91-549260, nó ríomhphost a sheoladh, cliceáil anseo.

Chun stádas d’iarratais a sheiceáil, logáil isteach chuig Mo chuntas.