F�ilte chuig an
Ionad Iarratas
Iarch�ime


Is f�idir leat iarratais ar chl�ir
iarch�ime ag institi�id� ardoideachais
ar fud na h�ireann a dh�anamh
ar an l�ithre�n gr�as�in seo.

 
Roghnaigh Cl�r N�isi�nta C�il�ochta th�os

CUNTAS PAC A CHRUTHÚ


IS CÓIR CUNTAS CLÁRAITHE A BHEITH AGAT CHUN GNÉITHE /ÁISEANNA DEN LÁITHREÁN PAC A ÚSÁID.

**Nóta**
  • Cinntigh go bhfeidhmíonn an seoladh ríomhphoist seo.
  • Cinntigh go bhfuil fáil agat ar an seoladh seo ar feadh na bliana acadúla (2017/2018).
  • Seachain seoltaí oibre/coláiste mar go bhféadfaidís seo a bheith srianta. For agents, use your company email address.
  • Email address from eircom.net may not recieve emails from PAC due to technical issues with the provider, we advise using an alternative email address.


IONTRÁIL NA SONRAÍ SEO A LEANAS, LE DO THOIL:
Are you an agent making
applications on behalf
of students? Register
ONCE with agents address.
Níl   
 
Seoladh ríomhphoist  
Deimhnigh an seoladh ríomhphoist
Cruthaigh Pasfhocal  (8 gcarachtar ar a laghad)
Deimhnigh an Pasfhocal
Sloinne
Túsainmneacha
Seoladh Baile
Poblacht na hÉireann Tír Eile
Príomhuimhir Theagmhála  -