CUNTAS PAC A CHRUTHÚ


IS CÓIR CUNTAS CLÁRAITHE A BHEITH AGAT CHUN GNÉITHE /ÁISEANNA DEN LÁITHREÁN PAC A ÚSÁID.

**Nóta**
  • Cinntigh go bhfeidhmíonn an seoladh ríomhphoist seo.
  • Cinntigh go bhfuil fáil agat ar an seoladh seo ar feadh na bliana acadúla (2018/2019).
  • Seachain seoltaí oibre/coláiste mar go bhféadfaidís seo a bheith srianta. For agents, use your company email address.
  • Email address from eircom.net may not recieve emails from PAC due to technical issues with the provider, we advise using an alternative email address.


IONTRÁIL NA SONRAÍ SEO A LEANAS, LE DO THOIL:
 
Seoladh ríomhphoist
Deimhnigh an seoladh ríomhphoist
Cruthaigh Pasfhocal  (8 gcarachtar ar a laghad)
Deimhnigh an Pasfhocal
Sloinne
Túsainmneacha
Seoladh Baile
Poblacht na hÉireann Tír Eile
Príomhuimhir Theagmhála  -