Foirm Iarratais Staidéar Iarchéime
Cláir a Mhúintear Iarchéime in CIT – Iontráil 2012

 EOLAS BREISE:  (* NÍ MÓR an cheist an fhreagairt)
                   

  Sonraí faoi Ardoideachas (luaigh an bhunchéim agus céimeanna/cáilíochtaí
  eile atá agat mar bhonn le tú a bhreithniú i leith an chláir seo).    Cabhair?
 Teideal na Céime Fochéimí  *:
 
 Teideal na Céime Fochéimí (Aistriúchán Béarla)(más infheidhme):
 
 Leibhéal/Aicme na Cáilíochta  *
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Ainm na hInstitiúide ar freastalaíodh uirthi  *:
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Seoladh na hInstitiúide ar freastalaíodh uirthi  *:  
 
 An Tréimhse Freastail  *: Ó (bbbb):    Go dtí (bbbb): 
 Na Príomhábhair a ndearnadh staidéar orthu  *:
 
 
 An bhfuil an clár críochnaithe agat?  *: Níl
 Más ‘Níl’ an freagra, luaigh an dáta a mbeidh na torthaí deiridh ar fáil: /  mm/bbbb
 

 Cáilíochtaí breise iomchuí (tabhair sonraí faoi cháilíochtaí iomchuí eile atá faighte agat)
 Teideal na Céime/Cáilíochta eile 
 
 Teideal na Céime/Cáilíochta (Aistriúchán Béarla)(más infheidhme):
 
 Leibhéal/Aicme na Cáilíochta 
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Ainm na hInstitiúide ar freastalaíodh uirthi: 
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Seoladh na hInstitiúide ar freastalaíodh uirthi:   
 
 An Tréimhse Freastail:  Ó (bbbb):    Go dtí (bbbb): 
 Na Príomhábhair a ndearnadh staidéar orthu: 
 
 
 An bhfuil an clár críochnaithe agat:  Níl
 Más ‘Níl’ an freagra, luaigh an dáta a mbeidh na torthaí deiridh ar fáil: /  mm/bbbb

 Teideal na Céime/Cáilíochta eile 
 
 Teideal na Céime/Cáilíochta (Aistriúchán Béarla)(más infheidhme):
 
 Leibhéal/Aicme na Cáilíochta: 
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Ainm na hInstitiúide ar freastalaíodh uirthi: 
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Seoladh na hInstitiúide ar freastalaíodh uirthi:   
 
 An Tréimhse Freastail:  Ó (bbbb):    Go dtí (bbbb): 
 Na Príomhábhair a ndearnadh staidéar orthu: 
 
 
 An bhfuil an clár críochnaithe agat:  Níl
 Más ‘Níl’ an freagra, luaigh an dáta a mbeidh na torthaí deiridh ar fáil: /  mm/bbbb
 

 Teideal na Céime/Cáilíochta eile 
 
 Teideal na Céime/Cáilíochta (Aistriúchán Béarla)(más infheidhme):
 
 Leibhéal/Aicme na Cáilíochta: 
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Ainm na hInstitiúide ar freastalaíodh uirthi: 
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Seoladh na hInstitiúide ar freastalaíodh uirthi:   
 
 An Tréimhse Freastail:  Ó (bbbb):    Go dtí (bbbb): 
 Na Príomhábhair a ndearnadh staidéar orthu: 
 
 
 An bhfuil an clár críochnaithe agat:  Níl
 Más ‘Níl’ an freagra, luaigh an dáta a mbeidh na torthaí deiridh ar fáil: /  mm/bbbb
 

 Taithí Ghairmiúil/Thionscail (tabhair sonraí faoin taithí ghairmiúil agus/nó
 thionscail is déanaí agus is mó a bhaineann le hábhar. Is féidir sonraí faoi
 thaithí eile a chur leis an bpost ar leithligh uaidh seo.) :
 
 An tréimhse Fostaíochta:
 
 An Post a Sealbhaíodh:
 
 An Cineál Oibre:
 
 Ainm an Fhostóra:
 
 Seoladh an Fhostóra:  
 
 

 Inniúlacht sa Bhéarla (i gcás daoine nach cainteoirí dúchais Béarla iad, agus ina gcás siúd amháin):    Cabhair?
 An Comhlacht Scrúdúcháin:
 An Dáta Críochnaithe: / /  ll/mm/bbbb
 Scór:
 


 Cuir tic le CEANN AMHÁIN de na hearnálacha seo a leanas * :

 1.      Is náisiúnach de chuid ballstáit den AE mé.

 2.      Is náisiúnach de chuid ballstáit den neamh-AE mé. Cliceáil anseo chun eolas a fháil faoi Víosaí.
 

 
 Cár chuala tú faoi na cláir ar dtús? * : 
Fógrán Raidió Fógrán Nuachtáin/Irise Fógrán Pictiúrlainne Fógrán ar Chóir Iompair Phoiblí Póstaer
Idirlíon Aonad Oideachais Ó bhéal ó dhuine eile Ó Ghníomhaire Idirnáisiúnta Eile
 

 Is mian liom leanúint ar aghaidh le m’iarratas.
 Is mian liom an t-iarratas neamhiomlán a shábháil agus fágáil.