EOLAS BEATHAISNÉISE:  ( * NÍ MÓR an cheist a fhreagairt )
 Ainm:
 Sloinne * :
 Túsainmneacha * :
 
Ainm mar a thaispeántar ar an Deimhniú Breithe:: 
 Sloinne * :
 Túsainmneacha * :
 
 Fostaí Reatha de chuid an HSE?  * :  Níl
 * Are you a registered Midwife?  :  Níl
 
 Seoladh le haghaidh Comhfhreagrais * : Poblacht na hÉireann Tír Eile
 
 
 
 
 
 Príomhuimhir Theileafóin Póca * :
 Uimh. Theileafóin:
 
 An náisiúnach de chuid an LEE tú? * :  Níl

 Please see Appendix 5 of Additional Campaign Information for definition of an EEA National.
 Tabhair faoi deara le do thoil mura bhfuil tú i do náisiúnach de chuid an LEE go n-iarrfar fianaise ort, i ndiaidh an
 dáta deiridh, de dhoiciméadú ábhartha a bhaineann leis an gcead atá agat oibriú agus cónaí in Éirinn.
 Mura gcuirtear doiciméid ar aghaidh taobh istigh den scála ama atá iarrtha, measfar d'iarratas a bheith
 neamhiomlán agusní dhéanfar a thuilleadh próiseála air. Déanfaidh FSS teagmháil leat i dtaobh an doiciméadú
 seo i ndiaidh an dáta deiridh.
 
 San áit a dtarlóidh folúntais a bhfuil inniúlacht sa Ghaeilge mar riachtanas bainistíochta ina leith, tairgfidh
 FSS na poist sin in ord fiúntais don iarrthóir a n-éiríonn leis nó léi i measúnú sa Ghaeilge.
 Is ar bhun pas/teipe a bheidh an measúnú seo agus ní chuirfidh sé isteach ar na marcanna a
 bronnadh sa phróiseas roghnúcháin.
  Léirigh le do thoil an mian leat dul faoi scrúdú measúnaithe sa Ghaeilge * :  Níl
 
 Institiúid Oideachais is deireanaí ar fhreastail tú uirthi * : 
 Rogha Institiúid Ardoideachais:
 
 
          Rogha 1  *  
 
          Rogha 2   
 
          Rogha 3   
 
 
 
 Rogha Oifig Áitiúil Sláinte:
 
          Ceantar 1   *  
 
          Ceantar 2   *  
 
          Ceantar 3   *  
 
 
>>>